Zijn functioneringsgesprekken met je medewerkers voor jou eerder een last dan een hulpmiddel? Maak ze nuttig en efficiënt dankzij onze tips.

Zijn functioneringsgesprekken met je medewerkers voor jou eerder een last dan een hulpmiddel? Maak ze nuttig en efficiënt dankzij onze tips.

Zijn functioneringsgesprekken met je medewerkers voor jou eerder een last dan een hulpmiddel? Maak ze nuttig en efficiënt dankzij onze tips.

Weet je niet hoe je een goed functioneringsgesprek kan voeren? Voer je alleen functioneringsgesprekken als je medewerkers slecht functioneren? Kijk je hierbij enkel naar het verleden of ook naar de toekomst? Met onze tips haal jij het beste uit je medewerkers.

functioneringsgesprek medewerker

1. Voer functioneringsgesprekken

Als je op de hoogte wil blijven van wat er leeft bij je medewerkers en kort op de bal wil kunnen spelen, is het nu eenmaal van groot belang om regelmatig functioneringsgesprekken te voeren. Heel wat medewerkers zijn namelijk niet zo mondig en durven niet zomaar op hun leidinggevende af te stappen wanneer ze bepaalde zaken willen bespreken. Zelfs de meest verbale collega’s bespreken bepaalde zaken enkel als er een moment voor wordt vrijgemaakt. Functioneringsgesprekken zorgen er dus voor dat jij als leidinggevende niet uit de lucht komt vallen wanneer een goede werknemer plots opstapt, de resultaten tegenvallen, conflicten ontstaan, … Voor functioneringsgesprekken moet je tijd maken, het functioneren van je mensen bepaalt namelijk hoe je bedrijf functioneert en rendeert.

2. Bereid je voor

Functioneringsgesprekken kunnen een zeer waardevol middel zijn om inzicht te krijgen in de dynamiek binnen je bedrijf maar evengoed om het functioneren van medewerkers te verbeteren. Het is een goede manier om je medewerkers duurzaam te motiveren en de behaalde resultaten binnen je bedrijf te boosten. Maar om het meeste uit functioneringsgesprekken te halen is het ook van groot belang om de nodige voorbereidingen te treffen. 

Zo verzamel je best voldoende informatie over het functioneren van deze medewerker. Bepaal ook het doel van dit gesprek en stel een lijst op met de punten die je graag wil bespreken (zoals de prestaties van de afgelopen periode maar evengoed de toekomstplannen). Stuur deze punten vervolgens door naar je medewerker en vraag hem/haar om ook een voorbereiding te maken. Zo wordt jullie tijd efficiënt benut en worden de juiste zaken besproken. 

Gebruikmaken van onze handige tools om je functioneringsgesprekken vlot voor te bereiden? 

3. Laat je medewerkers aan het woord

Heel wat leidinggevenden zien functioneringsgesprekken als beoordelingsgesprekken waarin de (teleurstellende) prestaties van medewerkers worden besproken. Vaak nemen ze hierbij het woord zonder vragen te stellen of de medewerker zelf aan het woord te laten. Dit is echter niet het doel van functioneringsgesprekken. 

Een functioneringsgesprek moet meer inzicht bieden in medewerkers om hen zo beter te kunnen begeleiden, motiveren en hun behaalde resultaten te verhogen. Laat je medewerker dus zelf aan het woord op basis van de eigen voorbereiding. Zo worden werkpunten besproken maar ook positieve aspecten, groeimogelijkheden, verwachtingen, … Bekijk ook zeker of de doelstellingen die jij als bedrijfsleider bepaald hebt nog steeds overeenkomen met die van je medewerker, zo kan je op tijd bijsturen en de continuïteit binnen je bedrijf waarborgen. 

Benieuwd hoe je een efficiënt en nuttig functioneringsgesprek concreet aanpakt? Contacteer onze experten en we bespreken samen de mogelijkheden voor jouw bedrijf.