Help … Hoe geraak ik van de stress af?

Help … Hoe geraak ik van de stress af?

Help … Hoe geraak ik van de stress af?

Ben je je er bewust van dat 80% van je problemen als bedrijfsleider veroorzaakt wordt door slechts 20% van je medewerkers?

Bedrijfsleiders liggen niet wakker van medewerkers die een positieve ingesteldheid hebben, die rationeel meedenken, die productief en behulpzaam zijn en die met oplossingen voor de dag komen.

EMOTIES OP DE WERKVLOER

Wat zou het comfortabel zijn als iedereen een positieve attitude zou hebben in de plaats van ongepast emotioneel te reageren bij de minste tegenwind.

Het is heel andere koek wanneer men te maken heeft met medewerkers die een “negatieve drukte” creëren. Bijvoorbeeld door :

  • blijk te geven van een voortdurend gebrek aan enthousiasme voor welke vorm van actie ook.
  • Of door zich geviseerd te voelen bij de minste opmerking.
  • Of nog door over alles en nog wat te lopen sakkeren en kritiek te leveren op de organisatie, enz.

Men kan in een bedrijf een uitgebreid gamma aan reacties meemaken. Welke deze ook zijn, het blijft een feit dat mensen die door hun opmerkingen of negatieve reacties de rest van het team ontmoedigen, een leidinggevende zodanig van zijn stuk kunnen brengen dat hij niet meer weet welke houding aan te nemen.

Het is tijd om tot actie over te gaan en om een “strategie van herovering” uit te werken.

Begrijpen en correct omgaan met emoties.

De meerwaarde voor wie emoties beter begrijpt, is dat hij of zij negatieve emotionele “niveaus” beter kan ombuigen naar meer constructieve energie.

Want jouw succes en de mate waarin je je bedrijfsdoelstellingen bereikt zijn in feite recht evenredig met je bekwaamheid om de emoties van je medewerkers te begrijpen en er correct mee om te gaan.

Benieuwd naar waar je staat op dit vlak?

Alleen sterke leiders creëren sterke teams.

En jij? Eerlijk, waar sta je op dit vlak? Het is namelijk zo dat de kunst om mensen te leiden niet alleen betekent dat je kan omgaan met hun emoties, maar ook dat je je eigen emoties begrijpt en beheerst.

Reageer je meestal op de juiste manier, of betreur je het soms dat je je hebt laten gaan of dat je niet krachtig genoeg was, of zelfs dat je het opgegeven hebt?

Als je aan dit onderwerp het gepaste belang hecht, dan wil je misschien weten waar je staat als leider.

Wil je weten of je in aanmerking komt voor onze gratis Leiderschapsanalyse die je een precies beeld zal geven van de onontbeerlijke karakteristieken die van een leider een goede leider maken? 

Welke bezit je al, en welke zou je moeten verbeteren?