Goed leiderschap vereist dat je “de menselijke factor” in je bedrijf beheerst

Goed leiderschap vereist dat je “de menselijke factor” in je bedrijf beheerst

Goed leiderschap vereist dat je “de menselijke factor” in je bedrijf beheerst

De naam U-Man staat voor “Understanding Man”: onze tools, workshops en opleidingen leggen in de eerste plaats het accent op de menselijke factor in het bedrijf. Wij vertrekken, samen met de bedrijfsleiders en leidinggevenden die bij ons opleidingen volgen, vanuit het aspect “mens”. Daarom gaan we in dit artikel dieper in op de ‘menselijke factor.
Leider met team achter haar

De menselijke factor en communicatie.

Een goed geolied team beantwoordt aan een aantal specifieke kenmerken. Eén ervan is dat de interne en externe communicaties vlot verlopen.

Op gebied van communicatie kunnen er in een bedrijf veel dingen fout gaan. Het zijn gewoonlijk fouten die veel problemen veroorzaken terwijl ze gemakkelijk kunnen vermeden worden – als men maar voldoende kennis heeft over alle aspecten van communicatie.

Dus, wanneer men eenmaal weet waar het (communicatie)schoentje kan knellen, kan men fouten met betrekking tot communicatie niet alleen corrigeren, maar ook voorkomen.

We kunnen alvast een tip van de sluier oplichten, en je meegeven dat de kwaliteit van elke communicatie afhangt van de volgende 4 belangrijke factoren:

  • Wat men zegt;
  • Aan wie men het zegt;
  • Wanneer men het zegt;
  • Hoe men het zegt.

U-Man biedt hierover heel wat interessante inzichten en onmiddellijk toepasbare tips in onze 2-daagse Communicatie Workshop.

Wie echter liever wat meer inzicht wil hebben in de meest voorkomende fouten met betrekking tot communicatie, kan al heel wat tips vinden in het (gratis) e-book: “De 10 fatale fouten bij communicatie”.

De menselijke factor bij het delegeren.

“Delegeren” is een ander aspect van het bedrijfsleven waarbij kennis van de menselijke factor heel belangrijk is. Fout delegeren kan heel wat miserie en problemen veroorzaken. En het is niet altijd mogelijk om de boel gewoon eventjes terug te draaien wanneer men verantwoordelijkheden gedelegeerd heeft aan de verkeerde persoon. Verantwoordelijkheden delegeren vraagt niet alleen een bijzonder goed inzicht in de bekwaamheden en de karaktereigenschappen van de persoon aan wie je delegeert, het vraagt ook een hele goede voorbereiding, gevolgd door coaching, opvolging en bijsturing. Elk van die stappen vereist kennis van de menselijke factor. Niet alleen kennis met betrekking tot de persoon aan wie je delegeert: je moet ook weten hoe je omgaat met de medewerkers die aan de verandering moeten wennen.

Je start best met een goed inzicht in de sterke en zwakke punten van medewerker(s) aan wie je wil delegeren, en daarvoor biedt U-Man de Job Star test aan: een talent management tool die je veel zorgen kan besparen. Vraag onze experts gerust om meer informatie!

Wil je liever meer weten over de “do’s & dont’s” van het delegeren? Download dan het gratis e-book “De 10 fatale fouten bij het delegeren.”

Efficiënte evaluatiegesprekken.

Evaluatiegesprekken zijn een onderdeel van talentmanagement. Zij maken namelijk deel uit van de acties die men onderneemt om de bedrijfsdoelstellingen te behalen dankzij een efficiënt en doordacht gebruik van het menselijk kapitaal in de onderneming.

Alles wat wordt gedaan om mensen aan te werven, te behouden, te ontwikkelen, te belonen en te laten presteren maakt deel uit van talentmanagement.

Een evaluatiegesprek is in dat kader een onmisbare tool. Het is het moment waarop je met elk van je medewerkers kijkt naar hun functioneren in het bedrijf: je neemt hun sterke en zwakke punten onder de loep en je bespreekt hun verdere ontwikkeling.

Hier is een goede kennis van “de mens in je medewerker” een sterke troef. Niet alleen worden je functioneringsgesprekken veel nuttiger, ze zullen ook veel doeltreffender zijn!

Als je graag zo snel mogelijk de nodige kennis opdoet om nuttige en efficiënte evaluatiegesprekken te kunnen voeren, contacteer ons dan voor een vrijblijvend gesprek.

Rekruteren met Recru-Tec™

In feite is aandacht voor kwaliteit bij de selectie van medewerkers van het allergrootste belang. Wij durven zelfs beweren dat de kwaliteit van je selectieproces 95% van het succes van je bedrijf bepaalt.Waarom? Omdat in een bedrijf gemiddeld 80 % van de problemen gecreëerd wordt door slechts 20 % van de medewerkers.

Je zou bij een selectieprocedure altijd met zekerheid het antwoord moeten te weten komen op deze vraag: als ik de persoon aanwerf die hier voor me zit, haal ik dan een ‘probleem’ in huis of een ‘oplossing’? Gebrek aan kennis van de menselijke factor kan bij het rekruteren van nieuwe medewerkers, niet alleen de oorzaak zijn van veel kosten, maar ook van veel zorgen en slapeloze nachten.

U-Man is op de markt de expert wat betreft de menselijke factor in bedrijven. Voor je rekrutering-procedures bieden wij je een uiterst accurate test aan die met laser-precisie de sterke en zwakke punten van je kandidaten in kaart brengt. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Lees je liever eerst welke fouten je bij een aanwerving best vermijdt? Download dan hier gratis het e-book: “De 10 fatale fouten bij het rekruteren.”

Sterke teams vragen om sterke leiders

De kracht en bekwaamheid van een team hangt in de eerste plaats af van de kracht en de bekwaamheden van zijn leiders.

Als leider van je team bepaal je niet alleen de doelstellingen van je bedrijf of van je afdeling. Je bepaalt ook in sterke mate hoe efficiënt het team zich opstelt om die doelstellingen te halen.

John Quincy Adams (President van de Verenigde Staten van 1825 tot 1829) zei ooit: “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”

Wil je graag sterker in je schoenen staan als leider, dan is het goed om meer te weten te komen over de fundamenten van leiderschap. En dat begint bij kennis: kennis m.b.t. het structureren, coördineren en motiveren van een team, kennis m.b.t. het motiveren van elk individu in het team, maar ook kennis van jezelf. Een gebrek aan kennis op gebied van de menselijke factor in het bedrijf leidt maar al te vaak tot kosten, onzekerheden, fouten, frustraties… allemaal zaken die niet bijdragen tot het bereiken van de gestelde doelstellingen.

Onze cursus “De menselijke factor in de Onderneming”, geeft je alle fundamentele en praktisch toepasbare gegevens om te weten hoe je met medewerkers moet omgaan, ongeacht de omstandigheden. Voor meer informatie kan je altijd met ons contact opnemen.

Ben je sales manager en/of bedrijfsleider en wil je liever weten waar jij staat als leider van je team, en welke jouw sterke en zwakke punten zijn?

Doe dan gratis en vrijblijvend de Leiderschapsanalyse: een analyse die gebaseerd is op de observatie van de beste leiders van de wereld *.

*Nadat je de analyse hebt ingevuld krijg je – nog steeds gratis en vrijblijvend – een uitgebreide evaluatie van de resultaten ervan.

Heb je interesse in een opleidingstraject?

Roxanne Van den Branden

Ik ben ontzettend blij om mijn carrière hier te mogen beginnen.

U-Man heeft een geweldige, warme sfeer. Het team is heel resultaatgericht en dat bevalt mij enorm.

Ik ben vastbesloten om mijn steentje bij te dragen en mijn uiterste best te doen om bij te dragen aan ons gezamenlijke succes. Laten we samen bouwen aan iets geweldigs!