Salesmanagement tips: maak van je salesteam een geoliede machine

Salesmanagement tips: maak van je salesteam een geoliede machine

Salesmanagement tips: maak van je salesteam een geoliede machine

Hoewel verkoop op zich een eerder “individuele” job is, is het de taak van de sales manager om zijn verkopers als een geolied team te doen samenwerken door obstakels en uitdagingen aan te pakken.

Zaken die de samenwerking in het team kunnen bemoeilijken zijn bijvoorbeeld:

  • communicatiefouten;
  • wijziging van
  • klantenportefeuilles;
  • operationele uitdagingen;
  • prospectie problemen;
  • gebrekkige samenwerking met andere afdelingen in het
  • bedrijf;
    enzovoorts …

In dit blogartikel focussen we ons op teamniveau en geven we je vijf tips mee voor een betere teamgeest en samenwerking .

Sales mensen rond tafel

1. Maak van de ingesteldheid van jouw verkopers je allereerste prioriteit

Ingesteldheid heeft alles te maken met hoe men over iemand of iets denkt.

Jouw eerste taak als salesmanager is om ervoor te zorgen dat elke verkoper in jouw team een correcte ingesteldheid heeft, of, anders gezegd, een correct denkpatroon met betrekking tot verkopen. Meer hierover in ons artikel “Tips voor topverkopers”.

Een juiste ingesteldheid houdt in dat de verkoper vertrouwen heeft in zichzelf, in zijn bedrijf, in de producten of diensten die hij verkoopt, in de prijs van die producten of diensten en in het feit dat hij geen terughoudendheid mag hebben met betrekking tot ‘closen’ zodra hij weet dat hij de klant van dienst kan zijn.

2. Win vertrouwen als leider van je team

Vertrouwen winnen is niet alleen belangrijk voor goede people managers maar is ook voor een sales manager een sterke troef. Zorg er dus voor dat je verkopers je vertrouwen en dat zij zich door jou gewaardeerd voelen. Zo bereiken jullie samen heel wat meer.

Loopt iets goed, dan is een verdiende schouderklop een positieve bevestiging. Neem daarnaast uiteraard ook verantwoordelijkheid wanneer het eens minder goed loopt: bekom feedback en geef tips en advies … of corrigeer waar nodig (en wanneer een correctie aan de orde is, focus dan op de fout zelf en niet op de persoon die de fout gemaakt heeft).

3. Leg de ‘best practices’ vast

Dit is een werk dat je individueel kan doen, maar ook met het ganse team. Denk goed na over wat werkt en wat niet goed werkt in jouw sector en met jouw klanten en noteer alle succesvolle acties – inclusief hoe ze moeten uitgevoerd worden. Als het team hier samen aan werkt, kan iedereen van elkaar heel wat leren!

4. Focus op de klant, niet op het product

Dit is echt een gouden tip. Hoewel de meeste verkopers dit principe kennen, worden er toch heel wat fouten tegen gemaakt.

Leer je verkopers dus elke keer opnieuw een behoefte analyse te doen. Dat bouwt niet alleen vertrouwen op vanwege de klant, het is ook de enige juiste aanzet tot een gepaste oplossing.

5. Wees steeds bereikbaar voor elke verkoper in je team

Je verkopers zijn in zekere zin de zuurstof van je bedrijf: geen verkoop betekent geen productie of dienstverlening … en dus geen business.

Verkopen is een absolute noodzaak enerzijds, en anderzijds is het een job met heel veel uitdagingen en barrières. Nieuwe wetgevingen, afspraken die op het laatste nippertje wegvallen, concurrentie, objecties van de klant (zoals ‘te duur’, ‘te lange levertermijnen’, ‘niet helemaal exact wat ik wil’, ‘geen budget’, ‘geen beslissingsbevoegdheid’, enzovoorts) en nog heel wat meer obstakels kunnen knap frustrerend zijn …

Als salesmanager is het dus belangrijk om altijd beschikbaar te zijn en om goed te kunnen luisteren. Dan alleen kan je snel en gericht coachen.

Verkopers boosten en resultaten opkrikken

Wil je graag je verkopers een boost geven? Hun resultaten als verkoper opkrikken?

Dan willen wij je graag gratis en vrijblijvend een aanbod doen.

Voor je commercieel succes heb je verkopers nodig met een goed potentieel die bereid zijn om bij te leren en te evolueren.

Wij kunnen het potentieel van jouw verkopers meten met de “Persoonlijke Sales Analyse”. Het is een test die aangeeft welke persoonlijke kenmerken zullen bijdragen aan de resultaten van de verkoper en welke die resultaten zullen onderuit halen of verzwakken. Met die kennis kan je je verkopers gerichter helpen en je team beter doen samenwerken.

Ben je bedrijfsleider of sales manager? Overtuig dan jezelf: doe de Sales Analyse zelf eens (gratis en vrijblijvend). Wanneer je de test hebt ingevuld zullen wij die graag – nog steeds gratis en verblijvend – in detail met jouw bespreken.