People Management

People Management

People Management

Een people manager aan het hoofd van een afdeling of een bedrijf kan voor de organisatie een grote toegevoegde waarde zijn.

Een ervaren people manager kan er immers voor zorgen dat medewerkers tevreden zijn, dat zij hun werk met plezier uitvoeren en dat zij in teamverband kunnen werken indien nodig. Om dat alles te bereiken, weet deze manager dat het werk en de communicatie goed en gestructureerd moet verlopen.

Het goede nieuws is dat het geen aangeboren talent hoeft te zijn: iedereen kan een goede people manager worden, mits de juiste opleiding. We geven hier alvast een paar tips mee.

Peoplemanager

Wat is een (people) manager?

Een manager – en dus ook een people manager – is een leidinggevende die anderen aanstuurt, motiveert en inspireert en die bovendien het werk zodanig kan structureren en organiseren dat het vlot en efficiënt verloopt.

Een goede manager ‘ziet’ het individu in de medewerker, maar houdt ook altijd rekening met de plaats en toegevoegde waarde van de medewerker in zijn/haar team en in de ganse organisatie.

Door aandacht te hebben voor zowel het individu als voor het team, kan een people manager correct inschatten hoe elke medewerker moet aangestuurd worden.

Een goede manager worden, dat kan men leren

Zoals eerder gezegd hoef je geen geboren people manager te zijn om er een te worden.

Wel is het belangrijk dat je weet welke enerzijds de belangrijkste soft skills zijn van goede people managers en anderzijds wat van een people manager een efficiënte people manager maakt. Met andere woorden: wat moet hij doen, en wat moet hij laten?

En dat alles kan men dus leren. Enkele tips:

Maak tijd voor je medewerkers

Hoe druk het ook mag zijn, wie respect wil, moet dit ‘verdienen’.

Dat doe je onder andere door medewerkers jouw tijd te geven. Door naar hen te luisteren, hun zorgen te begrijpen en hun meningen, voorstellen en ideeën te overwegen, toon je appreciatie voor wie zij zijn en erken je hun waarde binnen de organisatie.

Iedereen wil zich gewaardeerd voelen in zijn job. Een kort gesprek met gemeende interesse kan een grote impact hebben op hoe je medewerkers jouw leiderschap ervaren en je al dan niet respecteren.

Zorg voor open communicatie

Niet altijd even makkelijk om toe te passen, maar een goede people manager moet kunnen openstaan voor ieders mening. Elke goede leidinggevende kan heel goed en vooral oprecht luisteren!

Een gesprek kan inhoudelijk met de job te maken hebben, maar kan ook betrekking hebben op de behoeften en zorgen van de medewerker. Als je daar oprecht naar luistert, dan voelt de medewerker zich steeds gewaardeerd.

Durf delegeren en loslaten

Durf niet alleen taken, maar ook verantwoordelijkheden te delegeren. Geef kansen aan je werknemers. Zo heb jij minder werkdruk en geef je vertrouwen aan anderen in het team, waardoor zij zich ook kunnen bewijzen.

Verantwoordelijkheid geven is een teken van vertrouwen. Werknemers die verantwoordelijkheid krijgen binnen het bedrijf zijn vaak gemotiveerder en loyaler. Door meer verantwoordelijkheid te krijgen ziet een medewerker zich namelijk stapsgewijs groeien in het bedrijf, voelt hij zich meer waardevol in het team en heeft hij zicht op een betere en meer stabiele toekomst.

Houd regelmatig functioneringsgesprekken

Gestructureerd te werk gaan en het werk goed organiseren zijn twee aspecten van management die steeds belangrijker worden.

Structuur implementeren en behouden enerzijds, en duidelijke afspraken maken anderzijds, zijn twee verantwoordelijkheden die een manager niet naast zich mag neerleggen.

Er zijn voldoende gelegenheden voor een manager om hier goed te scoren: planningsgesprekken, coördinatievergaderingen, functioneringsgesprekken en formele evaluatiegesprekken zijn er een paar van.

Die gesprekken moeten uiteraard goed voorbereid zijn zodat ze efficiënt verlopen. Niets is zo frustrerend voor een medewerker als – bijvoorbeeld – bij een lange meeting moeten aanwezig zijn waarvan hij zich achteraf afvraagt wat het nut ervan was…

Een belangrijke tip om mee te geven bij deze gesprekken is de volgende:

Als het gaat om een echt feedbackmoment (bijvoorbeeld een functioneringsgesprek), probeer dan steeds eerst alle positieve punten te communiceren, en zorg er daarna voor dat de medewerker eventuele werkpunten inziet en er expliciet mee akkoord gaat om eraan te werken.

Zo zal je feedback gewaardeerd worden. En zo zal ook achteraf de sfeer op het werk niet negatief beïnvloed worden.

Houd je aan je afspraken

Het lijkt heel vanzelfsprekend, maar om vertrouwen, appreciatie en respect te verdienen als leidinggevende en gezien te worden als volwaardige people manager, moet je je steeds aan je afspraken proberen te houden.

Doe meetings en voer gesprekken wanneer deze verwacht of gepland zijn; doe wat je belooft en als je niet kan uitvoeren wat afgesproken is, laat het dan ook zo snel mogelijk weten en leg uit waarom het niet lukt. Zo wordt het vertrouwen niet geschonden. Want als vertrouwen eenmaal is geschonden is het achteraf soms heel moeilijk om het terug te bekomen.

Het motto is: geeft een goede leider zijn woord, dan weet men dat dit goud waard is.

Met deze tips heb je al een mooie basis om aan te werken, wil je als people manager uitblinken.

Natuurlijk zijn er heel wat meer manieren om als leider goed voor jouw medewerkers te zorgen. Wil je deze skills helemaal onder de knie krijgen? Dan kan je steeds de T.E.A.M-opleiding volgen. Deze is specifiek ontworpen om van managers de beste leiders te maken, zodat iedereen – je medewerkers, jezelf én je bedrijf – er de vruchten van plukt.