Teamwork: hoe individuen doen samenwerken?

Teamwork: hoe individuen doen samenwerken?

Teamwork: hoe individuen doen samenwerken?

Elke werkgever droomt van een sterk team en goed teamwork. Een team dat goed samenwerkt, dat elkaar helpt en waar de individuen correct met elkaar communiceren.
Team dat niet samenwerkt

Online zijn er heel veel tips te vinden die de ‘keys to success’ bieden voor een goed functionerend team.

Toch blijft het een hele uitdaging om de juiste tips eruit te filteren, en om dan voor jezelf uit te dokteren hoe je die in jouw team zal toepassen.

De oplossing is –zoals heel dikwijls– te vinden in de basisprincipes van sterk teamwork.

Laten we eens kijken naar een voetbalteam. Stel je een team voor dat zou bestaan uit 11 vedetten, allemaal sterspelers, die niet in het teamconcept geloven en die elk voor zich spelen.

Enig idee hoe dat team zou spelen? En of er goed gescoord zou worden?

De eerste vereiste voor zo’n team van sterspelers – hoe goed ze individueel ook zijn – is dat ze goed samen moeten kunnen spelen op het veld.

Dat betekent dat iedere speler zich in de eerste plaats moet inzetten voor het team.

Daarnaast wil dat ook zeggen dat elke speler de plaats en de sterktes van elke ander teamlid moet kennen om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Aan wie geef ik de pass door? Wie komt er op de voorgrond te staan?

Een goede samenwerking tussen teamleden bevordert de gehele organisatie. Een team dat loopt als een goed geoliede machine bepaalt niet alleen de efficiëntie, maar ook de motivatie van de spelers en het financiële welzijn van de organisatie. Geen verloren moeite dus om hierin te investeren!

Samen werken? Samenwerken!

Uit onderzoek is gebleken dat het effectief mogelijk is om teamwork te “trainen”.

Als bedrijfsleider of manager van een team kan je dus de werking van jouw team beïnvloeden door bepaalde stappen te ondernemen.

Bij U-Man weten we maar al te goed dat elke manager meestal al een to-do-list heeft van jewelste.

Waarom dus niet denken in termen van rendabiliteit, en beroep doen op een professionele en ervaren partner in deze materie in plaats van het wiel zelf terug uit te vinden?

Anderzijds, en omdat jij jouw team beter kent dan wie ook, is de meest efficiënte eerste stap een opleiding voor jou, als leidinggevende, waarin je leert wat je kan doen om de succesratio van jouw team te vergroten.

Zeven basisstappen naar een beter teamwork

Wil je toch al aan jouw team beginnen sleutelen? Dan kan je alvast onderstaande basisacties ondernemen. Mocht je hier dan toch dieper op willen ingaan, dan is een analyse van jouw leidinggevende capaciteiten de aangewezen eerste stap.

1. Formuleer heel duidelijk en in eenvoudige bewoordingen de doelstellingen van het bedrijf.

De vraag die hier zou moeten beantwoord worden is: waar wil je dat je team naar toe werkt?

Het antwoord op deze vraag moet verstaanbaar kunnen zijn voor iedereen in de organisatie.Hoe je dit kan testen? Vraag aan iemand die niet in jouw bedrijf actief is om de doelstellingen die jij op papier hebt gezet, even te lezen.

Kunnen ze in eigen woorden correct worden herhaald? Indien ja, dan heb je duidelijke doelstellingen omschreven.

2. Communiceer deze bedrijfsdoelstellingen aan je team.

De volgende stap is om die doelstellingen aan alle medewerkers mee te delen. Zo zorg je ervoor dat iedereen weet waar hij/zij naartoe werkt en waar hij/zij past in het geheel.

Alle neuzen staan dan in dezelfde richting, en je creëert een samenhorigheidsgevoel onder de werknemers, zelfs over verschillende diensten heen.

3. Formuleer de “spelregels” voor jouw team.
Voor een bedrijf zijn dit de beleidslijnen, de guidelines, de “do’s & don’ts”, het interne reglement. Allemaal namen voor hetzelfde concept, namelijk “Wat zijn de spelregels binnen ons team?” Hier formuleer je ze best allemaal duidelijk en zorg je ervoor dat iedereen deze kan raadplegen.
4. Breng structuur in je team.
Zorg ervoor dat het voor iedereen duidelijk is wat zijn/haar functie is. Niet alleen inhoudelijk (m.a.w. wat van de werknemer wordt verwacht), maar ook diens positie in het bedrijf ten opzichte van andere leden van het team. Door een duidelijke structuur te hebben, weten medewerkers bij wie ze moeten zijn om bepaalde zaken te bespreken of taken aan te communiceren.
5. Werk actief aan de basiswaarden die gelden binnen jouw team.

Basiswaarden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Respectvol omgaan met anderen,
  • Correcte interne communicatie,
  • Snelle uitvoering van opdrachten,
  • De klant centraal stellen.

Gewoonlijk zijn deze waarden heel “evident”, maar zolang ze niet neergeschreven worden en aan iedereen meegedeeld worden, hebben ze niet de vereiste impact op het team.

6. Managers zijn inspiratiebronnen.

Lead by example! Het is niet voor niets dat deze zin zo vaak wordt gebruikt.

Leiders tonen hoe het moet. Zij zijn het voorbeeld binnen elke organisatie. Waarom zou een medewerker – bijvoorbeeld – de basiswaarden volgen, als de leidinggevende het niet doet?Als iedereen gelijk is voor de wet, en als de manager het goede voorbeeld geeft, dan wordt de afstand tussen manager en medewerkers kleiner.

Zo ontstaat er een beter teamgevoel en dat is dan weer bevorderlijk voor het teamwork in zijn geheel.

7. Wees strenger dan streng voor roddels en geruchten op de werkvloer.

Hoor je roddels en geruchten, vraag dan steeds naar specifieke feiten:

  • Wie was het?
  • Wat is er precies gebeurd?
  • Wanneer?
  • Waar?
  • En, indien nodig, ga ook na welke de aanleiding was van het gebeuren.

Wacht nooit te lang om roddels aan te pakken. Dergelijke zaken kunnen een eigen leven gaan leiden en een grote impact hebben op de teamspirit, zonder dat jij je er van bewust bent. Tackle roddels zodra je ze detecteert.

 

 
Op zoek naar een opleiding waar je kan leren om jouw team goed te ondersteunen, en de samenwerking en communicatie in jouw team te bevorderen?