Zou je soms weleens op de pauzeknop willen drukken?

Zou je soms weleens op de pauzeknop willen drukken?

Zou je soms weleens op de pauzeknop willen drukken?

“Het leven raast voorbij als een TGV.” “Het gaat toch allemaal zo snel…”: ongetwijfeld heb je dergelijke opmerkingen al opgevangen in je omgeving of misschien zelf al geuit. Je hoort het tegenwoordig zelfs van relatief jonge mensen. Er wordt aan een hoog tempo “geleefd” en veel mensen hebben de indruk dat ze eerder “geleefd worden”.
Jongen die time out uitbeeld.

Maar wie bepaalt het tempo in ons leven … en bestaat er wel zoiets als een pauzeknop? Om hierop een antwoord te kunnen geven moet eerst een antwoord gezocht worden op de volgende vraag: “Wie bepaalt er wat er in ons leven gebeurt?”

Je zou kunnen zeggen: “Het zijn de media”, “Je moet wel meegaan met de stroom”, enz. Het is waar dat dergelijke elementen een invloed hebben op je leven. Er is echter één persoon die, meer dan wie of wat ook, bepaalt wat er in jouw leven gebeurt en aan welk tempo dat gebeurt. En dat ben je zelf. Dat is het goede nieuws, want daar ligt ook de oplossing. Jij bepaalt zelf hoeveel keer per jaar je op vakantie wil gaan. Jij bepaalt zelf of je naast je gezin en je werk ook nog een uitgebreid sociaal leven wil. Jij bepaalt zelf hoeveel hobby’s je actief wil uitoefenen.

Het is dus waar dat er invloeden zijn van buitenaf. Maar in hoeverre je je daardoor laat beïnvloeden, heb je eigenlijk zelf in de hand. Je kan op de pauzeknop drukken en beslissen om niet elk weekend vol te proppen met sociale verplichtingen. Soms kan het zo’n deugd doen om eens niets te moeten doen. Gewoon eens wat extra uren slapen kan heel goed zijn om de batterijen op te laden.

Als werkgever, zaakvoerder of leidinggevende heb je ongetwijfeld al momenten ervaren waarop je eens op die pauzeknop zou willen drukken en gewoon “neen” zou willen zeggen. De kans is bovendien groot dat je dat ook perfect kan doen zonder dat je job daarom op het spel staat.

Stel je soms ook eens in de plaats van één van je medewerkers die in een situatie terechtkomt waarin hij gewoon eens “neen” zou willen zeggen. Hoeveel ruimte krijgt die medewerker van jou om dat ook effectief te doen? Heb je voldoende begrip voor de persoon die doorgaans een goede job doet en ook echt verantwoordelijkheid neemt voor zijn domein maar die het nu even niet ziet zitten en op de pauzeknop zou willen drukken? Als dat kan in jouw bedrijf zonder dat je die medewerker “afschrijft”, dan kan je terecht spreken van een goede bedrijfscultuur waar mensen centraal staan.

Al snel blijkt dat het in essentie een kwestie is van communicatie waarbij meer dan ooit de nadruk moet liggen op goed kunnen luisteren om signalen op te vangen die wijzen op de problemen van deze tijd zoals stress, oververmoeidheid, uitputting, burn-out, enz.

Leer daarom goed luisteren en leer je medewerkers om problemen uit te praten in een vroeg stadium. Op die manier vermijd je heel veel problemen die eigen zijn aan deze hectische tijden.

De perfecte pauzeknop zit hem in een goede communicatie. Jij kan dat leren, je medewerkers kunnen dat leren.