Luisteren maakt integraal onderdeel uit van goede communicatie

Luisteren maakt integraal onderdeel uit van goede communicatie

Luisteren maakt integraal onderdeel uit van goede communicatie

We hebben het al vaak over communicatie gehad. We hebben het begrip communicatie al vanuit diverse invalshoeken belicht. Eén heel belangrijk aspect hebben we nog niet behandeld en dat is het aspect “luisteren”. Het belang van echt luisteren wordt heel dikwijls onderschat.

Vrouw die aandachtig luistert naar wat de rest zegt.

Communicatie definiëren we als “uitwisseling van boodschappen met wederzijds begrip”. Iemand die alleen maar veel praat, heeft geen goede communicatie, integendeel. Iemand met een goede communicatie is iemand die vooral goed kan luisteren. Om de mening van een ander te begrijpen, moet je leren luisteren. Als iemand zegt, “Met die persoon heb ik een goed gesprek gehad” dan bedoelt die gewoonlijk “Die persoon kan heel goed luisteren, die persoon heeft goed naar me geluisterd.

Hoe doe je dat nu, echt luisteren?

Om de best mogelijke resultaten te behalen, is het van groot belang om steeds de juiste personen in de juiste functie te hebben en de sterkte(s) van elke medewerker optimaal te benutten. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend maar is lang niet altijd het geval. Situaties veranderen, mensen veranderen en het bedrijf zelf staat ook niet stil. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde taken niet meer altijd door de meest geschikte medewerker worden uitgevoerd.

Mensen die zich goed voelen binnen hun functie zijn productiever en presteren beter. Daarom blijf je als bedrijfsleider best op de hoogte van de sterke punten en werkpunten van elke medewerker. Want weten waar het groeipotentieel zit is cruciale informatie voor de optimale werking van een succesvol team.

Wil je graag meer inzicht in de talenten van je medewerkers?

EERSTE VEREISTE

Een eerste vereiste is dat je met je aandacht erbij bent, dat je aandacht bij die andere persoon zit, en niet bij je eigen beslommeringen of besognes. Als omzeggens al je aandacht gaat naar je eigen persoonlijke problemen, dan is het heel moeilijk om een zinvolle communicatie te voeren met een ander persoon. Je bent namelijk “niet voldoende aanwezig” om een gesprek aan te knopen. En dat komt vaker voor dan je denkt.

Volgende voorbeeld illustreert wat er bedoeld wordt. Je hebt een woordenwisseling met een collega en dan moet je naar een managementmeeting. Tijdens de managementmeeting zit je aandacht nog grotendeels bij de woordenwisseling die je net had, je aandacht is dus niet volledig bij de meeting. Ben je dan echt aan het luisteren? Sommigen denken van wel omdat ze fysisch aanwezig zijn in de meeting. Jammer genoeg hebben ze niet gehoord wat er net besproken werd. Ze waren niet echt aan het luisteren.

Aanpak: Parkeer die woordenwisseling met je collega en spreek af dat je er na de managementmeeting op terug zal komen. Zo kan je echt luisteren tijdens de managementmeeting naar wat er naar voren gebracht wordt.

TWEEDE VEREISTE

Verder is het absoluut nodig om echt geïnteresseerd te zijn in de andere persoon. Iemand die zo vol is van zichzelf en alleen maar daarmee bezig is, kan niet luisteren. Die persoon geeft misschien de indruk dat hij luistert maar niets is minder waar.

Hier volgt een voorbeeld: In de verkoop gebeurt het wel eens dat een verkoper meer interesse heeft in de commissie die hij zal later opstrijken dan in de klant die nu tegenover hem zit. Zo’n verkoper is niet echt aan het luisteren naar wat de klant zegt, hoewel hij wel die indruk kan geven. Zo mist hij zeer waardevolle signalen van de klant en is de kans zelfs groot dat hij de verkoop niet binnenhaalt.

Aanpak: Luister echt naar de klant tegenover je. Toon oprechte, gemeende interesse in de persoon en doe er alles aan om hem te helpen met je product/dienst.

Zelfkennis is het begin van de wijsheid.