Herrie aan de top

Herrie aan de top

Herrie aan de top

Herrie aan de top is nefast. Misschien denkt u “Het zal allemaal zo erg wel niet zijn”. Wel, vergis u niet. Het heeft wel degelijk negatieve gevolgen, en dan vooral voor de resultaten die er (niet meer) bereikt worden. Met een paar voorbeelden wordt het duidelijk.

Bazen die ruzie maken

Stel, twee vennoten in een bedrijf die elk een andere visie hebben op de toekomst van het bedrijf. In zo’n geval blijft het sprookje maar zelden duren in de oorspronkelijke set-up. Een van beiden stapt op en dat gebeurt maar zelden in de beste verstandhouding.

Een ander voorbeeld speelt zich af in de bestuurskamer van de voetbalploeg. Als het daar tot herrie komt tussen verschillende leden van dat bestuur, weerspiegelt zich dat ongetwijfeld in de resultaten van de ploeg op het veld en dus ook in de plaats in het algemeen klassement.

Iets verder van ons bed maar niet minder belangrijk zijn de gekende vetes tussen de verschillende politieke partijen, soms zelfs partners in dezelfde regering. Het leidt sowieso tot verlamming omdat er niet meer geregeerd wordt maar alleen nog maar gekibbeld, om nog maar niet te spreken over het immense verlies aan energie door dergelijke spelletjes.

Dichter bij huis kan men weleens te maken hebben met onenigheden tussen de partners in een relatie. Als je niet op dezelfde golflengte zit over dingen die er toe doen in een relatie, dan wordt het moeilijk. Het kan zelfs zo moeilijk worden dat mensen beslissen de relatie stop te zetten met alle gevolgen van dien. Van winnaars kan er dan niet meer gesproken worden.

Ongeacht het domein, als er herrie is aan de top kost het dikwijls stukken van mensen, is het meestal nogal pijnlijk en is het nooit wat we gepland of gewenst hadden.

Hoe los je dat op? Dat er – als mensen samenwerken – onenigheden kunnen ontstaan, is niet te vermijden. Jammer genoeg worden niet altijd de juiste acties ondernomen om die onenigheden op te lossen..

Wat is dan de juiste actie? Wat je snel moet doen als je voelt dat je niet meer op dezelfde golflengte zit, is erover praten en vooral luisteren naar de andere persoon om te weten te komen waar de onenigheid precies vandaan komt. Niet zelden komen er dan “verborgen invloeden” naar boven. Misschien ontdek je zelfs dat het verschil in mening niet zo groot is als je dacht. Het komt er vooral op aan om het gemeenschappelijke doel, de basis waarop de start van de relatie gebouwd is, nieuw leven in te blazen.

Wil je weten hoe je dat praktisch kan aanpakken? Het geheim vind je in de TEAM 1 cursus.