Een goede leider creëert een sterk team

Een goede leider creëert een sterk team

Een goede leider creëert een sterk team

Heb je het gevoel dat er meer en/of betere resultaten mogelijk zijn met je huidige team? Zijn er medewerkers die niet goed meedraaien of zelfs tegenwerken? Benieuwd hoe jij het aanwezige talent van je medewerkers optimaal kan benutten?
Teamwork

Wat is nu een sterk team?

Een sterk team heeft in de eerste plaats een gezamenlijk doel.
En het is natuurlijk aan de leider om hen dat doel te geven. Bijvoorbeeld: je wil de firma en haar producten introduceren in een nieuw marktsegment. Daar werk je aan, tezamen met je team. Als dit gezamenlijke doel niet gekend is, vervalt het team in routine. En dat is, op langere termijn, dodelijk.

Elk teamlid weet wat er van hem/haar verwacht wordt. De lat mag hoog liggen, maar het moet realistisch blijven. En uiteraard moet je aan elk teamlid de nodige “wapens” (tools) geven om aan die verwachtingen te kunnen voldoen.

Elk teamlid weet precies wat andere teamleden doen en hoe zij in hun “domein” denken. Dit kan je uiteraard enkel bereiken via regelmatige, korte coördinatiemeetings. De teamleden komen meestal goed met elkaar overeen.
Creëer dus in je bedrijf een cultuur van onderling respect.

Enkele handige tips om jouw team om te vormen tot een sterk team:

1. BRENG STRUCTUUR IN JE TEAM

Bepaal wie verantwoordelijk is voor wat. Vermijd vooral situaties waarbij “iedereen verantwoordelijk is voor alles”. Dat brengt enkel verwarring en chaos! Flexibiliteit moet er zijn, maar dat betekent absoluut NIET “het werk van iemand anders doen”.

2. ZORG ERVOOR DAT HET DOEL BEGREPEN IS

Zorg ervoor dat iedereen in het team goed begrijpt wat het doel is van het bedrijf, waarom dát het doel is, en wat het bedrijf daarmee wil realiseren. En zorg ervoor dat iedereen erachter staat!

3. CREËER EEN SFEER VAN OPEN COMMUNICATIE

Als een medewerker bedenkingen heeft bij een bepaald project of een bepaalde actie, dan is dat misschien niet aangenaam, maar het is beter dat je het weet. Zorg er dus voor dat nooit iemand “gestraft” wordt omdat hij/zij een mening te kennen geeft. Laat hem/haar daarover praten, luister naar hem/haar, vraag door. Er zit misschien waarheid in wat hij/zij zegt.

4. WEES ZEER STRENG ALS HET OP RODDELS OF GERUCHTEN AANKOMT
Niets is dodelijker voor een team. Het promoten van open communicatie (zie vorig punt) zal dat al grotendeels voorkomen. Maar als een teamlid zich aan roddels en geruchten blijft bezondigen, wees dan onverbiddelijk.
5. WEES DUIDELIJK IN HET GEVEN VAN JE OPDRACHTEN

Zet ze op papier (mail). Herlees ze zelf om zeker te zijn dat er geen misverstanden kunnen over bestaan. Maar ga er niet van uit dat iedereen je opdrachten grondig zal lezen en altijd zal begrijpen – hoe duidelijk ze ook waren. Ga het na en helder het op indien nodig. Het is zeer belangrijk inefficiëntie te vermijden. Het lijkt tijdverlies en onnodig. Maar dat is het zeker niet. Het zal je op termijn zeer veel tijd doen besparen!

Een team leiden en als goede leider fungeren vereist dus heel wat werk!

VERANDER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

Bovenstaande tips zullen je helpen om een sterker team te creëren. Nu stel je jezelf mogelijk de vraag: Alles goed en wel, maar ben ik wel een goede leider?

Nu en dan in de spiegel kijken kan geen kwaad, dus als je je sterkten en zwakten als leider eens wil evalueren, vraag dan vrijblijvend onze leiderschapsanalyse aan. Een test die al 25 jaar zijn waarde heeft bewezen op de markt!