Geef je onvoorwaardelijke steun aan degene die jou steunt

Geef je onvoorwaardelijke steun aan degene die jou steunt

Geef je onvoorwaardelijke steun aan degene die jou steunt

In 2012 had Chris Froome de Ronde van Frankrijk kunnen winnen. Hij was gewoon sterker dan zijn kopman Bradley Wiggins. Maar de afspraak was dat hij in dienst zou rijden van Wiggins en hij heeft er zich aan gehouden (niettegenstaande een Twitter-oorlog tussen de echtgenotes…). Hij heeft mee geholpen om Wiggins de Tour te laten winnen.

Fietsers

Froome heeft zich gehouden aan één van de belangrijkste levensprincipes: geef je onvoorwaardelijke steun aan degene van wie je afhangt. Het heeft hem geen windeieren gelegd.

Het jaar daarop was Froome gepromoveerd tot kopman en won hij de Tour. Hij herhaalde die prestatie twee jaar later (en er kunnen er nog volgen).

De geschiedenis is bezaaid met voorbeelden van het overtreden van deze regel. Staatshoofden worden omvergeworpen door hun secondanten. In de meeste gevallen duurt het niet lang voordat zij zelf van hun troon worden geduwd.

Hier volgen enkele tips i.v.m. het verwerven en behouden van “Macht”:

  1. Als je je status in het leven verhoogd hebt (bv promotie in het werk of voorzitter van een vereniging, …) verbreek vooral het contact niet met degenen die vroeger je “kameraden” waren.
  2. Als je over macht beschikt, wees niet bezig met het angstvallig proberen je macht te behouden. Integendeel: geef een deel van je macht door aan iemand die je kan betrouwen. Zij zullen je beste bondgenoten worden.
  3. Als je in de buurt (in connectie met) bent van iemand met macht, bega de fout niet van te proberen een deel van zijn macht af te knabbelen.
  4. Integendeel, doe alles wat je kan om deze persoon meer macht te geven (bv door er positief over te spreken, door kritiek op die persoon te weerleggen, …). Verwar dit vooral niet met “kruiperig” te doen of te vleien – het moet gemeend zijn.
  5. Maak je vrienden voordat je ze nodig hebt. Veel mensen maken de fout contacten te proberen te leggen met belangrijke personen op het moment dat ze hen nodig hebben. Dat is veel te laat. Maak vrienden als je ze (nog) niet nodig hebt. En koester die vriendschap. ALS je hen dan nodig hebt, zal de hulp vanzelf komen.

Zelfkennis is het begin van de wijsheid. Een sterke leider wenst en creëert sterke teams. Leiderschap vereist specifieke bekwaamheden, dat spreekt voor zich. Goed leiderschap vereist onder meer doortastendheid, maar ook geduld en de bekwaamheid om correcte evaluaties te maken. Onze leiderschapsanalyse is de geschikte spiegel die uw leiderschapscapaciteiten in kaart brengt.