Ondernemer vs. manager (deel 2)

Ondernemer vs. manager (deel 2)

Ondernemer vs. manager (deel 2)

In onze blog “Ondernemen versus managen – deel 1” gaven we aan dat in een (kleinere) KMO een bedrijfsleider noodgedwongen meerdere verantwoordelijkheden heeft. Naast zijn functie en verantwoordelijkheid als ondernemer, is hij immers ook de manager van het bedrijf. Hij is namelijk ook dikwijls de productie verantwoordelijke, de verkoper, de kwaliteitsverantwoordelijke, de HR verantwoordelijke, de boekhouder enz.

Pionnetjes

Ondernemer versus manager: definities

Laat ons even terug kijken naar wat beide begrippen eigenlijk betekenen.

 • Een ondernemer is iemand die iets van nul kan starten. Het is in een bedrijf ook degene die de doelstellingen bepaalt.
 • Een “manager” is iemand die processen stuurt, die het handelen van anderen op gang brengt. Hij neemt als leidinggevende voortdurend beslissingen over wat er gedaan moet worden, hoe, en door wie. Een manager is dus iemand die de middelen beheert en die de doelstellingen die door de ondernemer vooropgesteld werden realiseert door correct gebruik te maken van deze middelen.

Waar het schoentje knelt

Wanneer in een bedrijf de ondernemer ook de manager is en die twee functies niet duidelijk van elkaar kan onderscheiden, dan kan dat leiden tot het stellen van foute prioriteiten, frustraties, onzekerheden, enz.

Het is dus belangrijk voor een bedrijfsleider om goed het verschil te kennen tussen beide verantwoordelijkheden. Daarnaast moet hij ook kunnen schakelen: als hij weet wat elke verantwoordelijkheid precies inhoudt, dan weet hij ook wanneer hij van de ene verantwoordelijkheid moet “overstappen” naar de andere.

In deze blog gaan we de verantwoordelijkheden en de specifieke eigenschappen van een manager onder de loep nemen.

De manager: verantwoordelijkheden

Een manager staat in voor het dagelijkse reilen en zeilen van het bedrijf. Hij moet ervoor zorgen dat de dagelijkse resultaten gehaald worden en dat daardoor de doelstellingen en de strategie van het bedrijf waargemaakt worden.

Zijn taken bestaan onder meer uit:

 • Planning
 • Organisatie
 • Team management
 • Budgetbeheer
 • Training (opleidingen)
 • Kwaliteitscontrole
 • Aanwervingen
 • Enz.

Wanneer het bedrijf groeit zal hij uiteraard geleidelijk aan die verantwoordelijkheden delegeren aan anderen.

People manager versus production manager

Bij het managen van een bedrijf stelt zich verder deze vraag: Wat is het beste, een “people manager” zijn, of een “production manager”? Ook hier moet een manager weten wat het verschil is tussen beiden, en ook hier moet hij kunnen schakelen.

Aan de basis van het verschil tussen beide begrippen ligt in feite een scherp omlijnd en duidelijk concept:

 • People managers zorgen ervoor dat de medewerkers resultaten kunnen behalen.
 • Production managers zorgen ervoor dat de medewerkers die resultaten effectief behalen.

Hoe hij zich ook opstelt naar de medewerker toe, als people manager (wat meer doet denken aan de “zachte hand”) of als production manager (meer de “harde hand”), hij mag zich maar door één principe laten leiden, namelijk dat in een bedrijf alle activiteiten gericht zijn op het behalen van resultaten.

Resultaten halen

We illustreren dit even met een voorbeeld uit de privé sfeer:

Stel, Gustaaf koopt een auto. Hij betaalt voor die auto 25.000 € aan garage Superdeal.

Wat verwacht Gustaaf nu van garage Superdeal? Het antwoord is natuurlijk: “Die auto”. Welke auto? “Wel, diegene die hij gekocht heeft, met alle overeengekomen specificaties”.

Zo’n antwoord is uiteraard niet meer dan logisch. Stel nu dat de auto geleverd wordt en dat na een maand Gustaaf tot de vaststelling komt dat de garage hem eigenlijk een auto geleverd heeft ter waarde van 24.000 € in plaats van 25.000 € (er ontbrak bijvoorbeeld een optie). Hoe noemt Gustaaf op dat moment die garagist?

Juist. Het antwoord van Gustaaf zal heel waarschijnlijk zijn: “een afzetter”, of “een dief”, of iets van dien aard. Terwijl de garagist toch wel voor 24.000 € “auto’” geleverd heeft en dus het geld van Gustaaf niet (helemaal) gestolen heeft.

En zo is het ook in een bedrijf. Een bedrijf betaalt zijn medewerkers namelijk elke maand een netto bedrag + dertiende maand +(dubbel) vakantiegeld + klein verlet + verzekeringen + kennis (opleidingen) + (soms) voordelen in natura, enzovoorts. Veel meer dus dan alleen een netto wedde of loon.

Wat verwacht het bedrijf daar nu voor terug van de medewerker?

Wat het bedrijf hiervoor in ruil verwacht, is: resultaten in voldoende volume en van voldoende kwaliteit die bijdragen tot de doelstellingen van het bedrijf en die maken dat de klanten tevreden zijn en voor die resultaten betalen. En dat zorgt er dan weer voor dat het bedrijf de medewerkers verder kan blijven betalen.

Een manager moet dus altijd denken en handelen in functie van het bereiken van resultaten.

De people manager: karakteristieken & tools

De belangrijkste taak van een people manager is dus het doorgeven van kennis via opleiding en coaching.

Zijn belangrijkste karakteristieken zijn dan ook :

 • Geduld
 • Communicatiebekwaamheid
 • Empathie
 • Begripsvermogen
 • Moed (bijvoorbeeld wanneer hij iemand moet bijsturen die niet van correcties houdt)


De belangrijkste tools die hij hierbij gebruikt zijn:

 • De doelstellingen (zoals die zijn bepaald door de ondernemer)
 • De beleidsregels
 • De communicatiemiddelen
 • Het arbeidsreglement
 • Het arbeidscontract
 • De functiebeschrijving
 • De procedures
 • Evaluatie- of functioneringsgesprekken
De production manager: karakteristieken & tools

Vermits een production manager ervoor moet zorgen dat de beoogde resultaten behaald worden, is hij in de grond verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de productie of dienstverlening, en voor de leefbaarheid van het bedrijf.

Zijn belangrijkste karakteristieken zijn dan ook :

 • Resultaatgerichtheid
 • Veeleisendheid
 • Dynamisme
 • Overtuigingskracht
 • Moed
 • Nauwgezetheid

En de belangrijkste tools die hij gebruikt bij het begeleiden van zijn team zijn:

 • Quota’s (taakstellingen)
 • Statistieken (KPI’s), en dan vooral metingen van productie en kwaliteit
 • Evaluatiegesprekken
 • Functioneringsgesprekken
 • Coaching (bijstaan van zijn ondergeschikten)


Het is dus duidelijk dat aan een bedrijfsleider die zowel ondernemer is als manager heel wat eisen gesteld worden. Moet men daarom een superman zijn? Neen, maar men moet wel over een aantal belangrijke leiderschap competenties beschikken – of ze zich eigen maken.

En dit hoofdstuk over “ondernemen versus managen” sluiten we graag af met een citaat van John Quincy Adams (voormalig president van de Verenigde Staten):

“Als jouw acties anderen inspireren om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te worden, dan ben je een leider.”

Evalueer je leiderschap

Wanneer je nog geen kennis gemaakt hebt met de Leiderschap Analyse, waarom dan niet je bekwaamheden als leider eens testen?

De Leiderschap Analyse is gebaseerd op observatie van de beste leiders van de wereld, en is een test die al meer dan 30 jaar zijn waarde bewezen heeft op de markt.

Deze test is gratis en is bestemd voor bedrijfsleiders. Nadat je hem hebt ingevuld krijg je – nog steeds gratis en vrijblijvend – een uitgebreide evaluatie van de resultaten ervan.