Ondernemer vs. manager (deel 1)

Ondernemer vs. manager (deel 1)

Ondernemer vs. manager (deel 1)

In een (kleinere) KMO heeft een bedrijfsleider noodgedwongen meerdere verantwoordelijkheden: naast zijn functie als manager van het bedrijf is hij dikwijls ook de productie verantwoordelijke, de verkoper, de kwaliteitsverantwoordelijke, de HR verantwoordelijke, de boekhouder, …

En laten we niet vergeten dat hij ook nog eens ondernemer is.

De allerbelangrijkste functies zijn uiteraard zijn functies van ondernemer en manager.

Is er eigenlijk een verschil tussen beide? Jazeker! En het is belangrijk om het fundamentele verschil tussen beide te kennen en ernaar te handelen.

Pionnetjes

Ondernemer versus manager: definitie

Op coretalents.eu hebben we een bondige en correcte definitie gevonden voor “ondernemer”:

“Een ondernemer is iemand die iets van nul kan starten. Het is in een bedrijf ook degene die de doelstellingen bepaalt.”

Op encyclo.nl vinden we dan weer een goede definitie van “manager”:

“Een manager is iemand die processen stuurt, die het handelen van anderen op gang brengt. Hij neemt als leidinggevende voortdurend beslissingen over wat er gedaan moet worden, hoe, en door wie.”

Een manager is dus iemand die de middelen beheert (financiële middelen, mensen, machines en materialen) en die de doelstellingen die door de ondernemer vooropgesteld werden, realiseert door correct gebruik te maken van die middelen.

Waar het schoentje knelt

Wanneer in een bedrijf de ondernemer ook de manager is en die twee functies niet duidelijk van elkaar kan onderscheiden, kan er verwarring ontstaan, en dat kan leiden tot het stellen van foute prioriteiten, frustraties, onzekerheden, enz.

Het is dus belangrijk voor een bedrijfsleider om goed het verschil te kennen tussen beide verantwoordelijkheden.

Daarnaast moet hij ook kunnen schakelen: als hij weet wat elke verantwoordelijkheid precies inhoudt, wat hij moet doen binnen elke verantwoordelijkheid en hoe hij zich zou moeten gedragen, dan weet hij ook wanneer hij van de ene verantwoordelijkheid moet “overstappen” naar de andere.

De ondernemer: taken en karakteristieken

Eigenlijk kan de basisverantwoordelijkheid van een ondernemer in één woord samengevat worden: toekomst.
De taken van een ondernemer

Een ondernemer bepaalt de doelstellingen voor zijn bedrijf. Hij zegt waar hij met zijn bedrijf naartoe wil. Hij kan dat uitdrukken in termen van winst, van marktaandeel, van geografische groei, …

Anderzijds zal hij ook bepalen hoe hij die toekomst wil realiseren. Met andere woorden: hij bepaalt de strategie voor het bedrijf.

Deze twee taken maken in feite de hoofdverantwoordelijkheden uit van de ondernemer.

De karakteristieken van een ondernemer

Om zijn taken correct te kunnen uitvoeren, moet een ondernemer beschikken over een aantal specifieke persoonlijke eigenschappen. Wij geven er hier aan paar mee die prioritair zijn:

Een ondernemer moet moedig zijn: hij moet namelijk durven geloven in zijn eigen dromen en waar nodig “tegen de stroom” ingaan.

  • Hij moet verbeeldingskracht hebben: toekomst moet men immers kunnen “zien” voor men ze kan realiseren.
  • Hij moet overtuigingskracht hebben: hij moet zijn team kunnen overtuigen van de haalbaarheid en de waarde van zijn doelstellingen.
  • Hij moet sterk zijn in communicatie. Immers, als hij zijn dromen (doelstellingen) niet kan duidelijk maken aan anderen, hoe kan het team zich dan achter hem scharen?

En tenslotte is er nog een punt dat voor een ondernemer belangrijk is: hij kan zich echt niet concentreren op de toekomst voor zijn bedrijf wanneer hij zich ook nog eens moet bezig houden met de dagelijkse bekommernissen die een commerciële activiteit met zich meebrengt.

Hij moet dus letterlijk van tijd tot tijd afstand kunnen nemen. Dat kan maandelijks, of per kwartaal, of wanneer hij maar wil. Afstand nemen betekent hier: zich ergens op een rustige plek (bij voorkeur niet in het bedrijf) kunnen terugtrekken om “ver” van de dagelijkse problematiek de toekomstige strategie uit te werken. Een ondernemer moet zichzelf dit gunnen – het is echt geen overbodige luxe!

En nu we het hebben over toekomst creëren en strategieën uitwerken, willen we graag dit eerste deel afsluiten met een citaat van Steve Jobs:
“Degenen die gek genoeg zijn om te denken dat zij de wereld kunnen veranderen zijn degenen die het doen.”

In ons volgende blogartikel gaan we nog meer in op de specifieke taken en persoonlijkheidskarakteristieken van een manager.

Evalueer je leiderschap

Heb je nog geen kennis gemaakt met de Leiderschapsanalyse? Waarom dan niet eens je bekwaamheden als leider testen?

De Leiderschap Analyse is gebaseerd op de observatie van de beste leiders ter wereld. Het is een test die al meer dan 30 jaar zijn waarde bewezen heeft.

Deze test is gratis en is bestemd voor ondernemers en bedrijfsleiders. Nadat je hem hebt ingevuld krijg je – nog steeds gratis en vrijblijvend – een uitgebreide evaluatie van de resultaten ervan.