De “menselijke factor” in je bedrijf: essentieel voor goed leiderschap

De “menselijke factor” in je bedrijf: essentieel voor goed leiderschap

De “menselijke factor” in je bedrijf: essentieel voor goed leiderschap

U-Man staat voor “Understanding Man”. Ons domein is dus “de mens”, en meer in het bijzonder de mens die in een organisatie functioneert en samen met zijn medemensen een team vormt.

De Britse ondernemer en schrijver Simon Sinek zegt het volgende over de menselijke factor in de onderneming:

100% van de medewerkers zijn mensen. 100% van de klanten zijn mensen. 100% van de leveranciers, van alle belanghebbenden… zijn mensen. Als je niet begrijpt wat mensen beweegt, begrijp je ‘business’ niet.

In dit artikel willen we daarom nog even verder ingaan op een aantal aspecten van de menselijke factor in bedrijven waarbij wij voor jou een toegevoegde waarde kunnen zijn.

7 mensen op een rij voor de zonsondergang

De menselijke factor en communicatie

Een goed geolied team beantwoordt aan een aantal specifieke kenmerken. Eén ervan is dat de interne en externe communicaties vlot verlopen.

Op gebied van communicatie kunnen er in een bedrijf veel dingen fout gaan. Het zijn gewoonlijk fouten die veel problemen veroorzaken terwijl ze gemakkelijk kunnen vermeden worden – als men maar voldoende kennis heeft over alle aspecten van communicatie.

Dus wanneer men eenmaal weet waar het (communicatie)schoentje kan knellen, kan men fouten met betrekking tot communicatie niet alleen corrigeren, maar ook voorkomen.

We kunnen alvast een tip van de sluier oplichten, en je meegeven dat de kwaliteit van elke communicatie afhangt van de volgende 4 belangrijke factoren:

  • Wat men zegt;
  • Aan wie men het zegt;
  • Wanneer men het zegt;
  • En hoe men het zegt.

U-Man biedt hierover heel wat interessante inzichten en onmiddellijk toepasbare tips in zijn 2-daagse Communicatie Workshop.

Wie echter liever wat meer inzicht wil hebben in de meest voorkomende fouten met betrekking tot communicatie, kan al heel wat tips vinden in ons (gratis) e-book “De 10 fatale fouten bij het communiceren”.

De menselijke factor in de verkoop

Dat communicatie en verkoop nauw met elkaar verbonden zijn, hoeft geen betoog. Niets is namelijk belangrijker voor je verkopers dan een goede verstandhouding met de klanten – en die is vanaf het eerste gesprek uitsluitend afhankelijk van de kwaliteit van de communicatie van de verkoper.

Een verkoper kan veel “klassieke” communicatiefouten maken:

  • Hij kan te veel praten, of te weinig.
  • Hij luistert misschien niet goed, en begrijpt zijn klanten dan verkeerd.
    Mogelijks toont hij onvoldoende aan zijn klanten dat hij hén begrepen heeft.
  • Het kan ook zijn dat hij de neiging heeft om “over het hoofd van de klant” heen te praten.
  • Hij “ziet” niet dat de klant er met zijn gedachten niet meer bij is en dat zijn communicatie geen doel treft.

Dit zijn al voldoende “fouten” – enkel met betrekking tot communicatie – om te beseffen dat verkopen niet enkel afhankelijk is van productkennis en verkooptechnieken. Wie een topverkoper wil zijn heeft in de eerste plaats kennis nodig van de menselijke factor in de verkoop en correcte communicatie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Dergelijke kennis is echt geen overbodige luxe!

Wie graag de koe bij de horens vat kan meteen in de unieke aanpak van onze verkoopcursus duiken.

Voor wie anderzijds eerst wat meer inzicht wil hebben in de meest voorkomende fouten met betrekking tot verkoop, raden wij ons (gratis) e-book aan: “De 10 fatale fouten in de verkoop”.

De menselijke factor bij het delegeren

“Delegeren” is een ander aspect van het bedrijfsleven waarbij kennis van de menselijke factor heel belangrijk is.

Fout delegeren kan heel wat miserie en problemen veroorzaken. En het is niet altijd mogelijk om de boel gewoon eventjes terug te draaien wanneer men verantwoordelijkheden gedelegeerd heeft aan de verkeerde persoon.

Verantwoordelijkheden delegeren vraagt niet alleen een bijzonder goed inzicht in de bekwaamheden en de karaktereigenschappen van de persoon aan wie je delegeert, het vraagt ook een hele goede voorbereiding, gevolgd door coaching, opvolging en bijsturing. Elk van die stappen vereist kennis van de menselijke factor. Niet alleen kennis met betrekking tot de persoon aan wie je delegeert, je moet ook weten hoe je omgaat met de medewerkers die moeten wennen aan de verandering.

Je start best met een goed inzicht in de sterke en zwakke punten van medewerker(s) aan wie je wil delegeren, en daarvoor biedt U-Man de Job Star test aan: een talent management tool die jou veel zorgen kan besparen. Voor meer informatie: neem contact op!

Wil je liever meer weten over de “do’s & dont’s” van het delegeren? Download dan ons gratis e-book “De 10 fatale fouten bij het delegeren.”

Rekruteren met Recru-Tec™

In een bedrijf wordt gemiddeld 80 % van de problemen gecreëerd door 20 % van de medewerkers.

In feite is aandacht voor kwaliteit bij de selectie van medewerkers van het allergrootste belang. Wij durven zelfs beweren dat de kwaliteit van het selectieproces 95% van het succes van een bedrijf bepaalt.

Je zou bij een selectieprocedure altijd met zekerheid het antwoord moeten te weten komen op deze vraag: als ik de persoon aanwerf die hier voor me zit, haal ik dan een ‘probleem’ in huis, of een ‘oplossing’? Gebrek aan kennis van de menselijke factor kan hier niet alleen de oorzaak zijn van veel kosten, maar ook van veel zorgen en slapeloze nachten.

U-Man is op de markt de expert wat betreft de menselijke factor in bedrijven. Voor je rekrutering-procedures bieden wij je een uiterst accurate test aan die met laser-precisie de sterke en zwakke punten van je kandidaten in kaart brengt. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Lees je liever eerst welke fouten je bij een aanwerving best vermijdt? Download dan hier het gratis e-book: “10 fatale fouten bij het rekruteren”.

Sterke teams vragen om sterke leiders

De kracht en bekwaamheid van een team hangt in de eerste plaats af van de kracht en de bekwaamheden van zijn leider.

Als bedrijfsleider bepaal je niet alleen de doelstellingen van je bedrijf –je bepaalt ook in sterke mate hoe efficiënt en gemotiveerd je team zich opstelt om die doelstellingen te behalen.

John Quincy Adams (President van de Verenigde Staten van 1825 tot 1829) zei ooit: “If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”

Elke ondernemer die het goed doet en zijn bedrijf ziet groeien, komt op een bepaald moment tot de conclusie dat, om aan de vraag van de markt te kunnen blijven tegemoetkomen, hij mensen moet aanwerven die hem moeten helpen om dat waar te maken.

Zodra dat gebeurt, komt de bedrijfsleider heel dikwijls op onbekend terrein terecht: het terrein van de menselijke factor in de onderneming. Een gebrek aan kennis op dat vlak leidt spijtig genoeg tot veel kosten, onzekerheden en frustraties die kunnen vermeden worden.

Onze cursus: “De menselijke factor in de Onderneming” geeft je meer dan voldoende praktisch toepasbare gegevens om te weten hoe je met medewerkers moet omgaan, ongeacht de omstandigheden. Voor meer informatie kan je altijd met ons contact opnemen.

Wil je liever weten waar je staat als leider en welke je sterke en zwakke punten zijn? Doe dan gratis en vrijblijvend de Leiderschapsanalyse: een gratis analyse bestemd voor bedrijfsleiders, die gebaseerd is op de observatie van de beste leiders van de wereld. *

*Nadat je de analyse hebt ingevuld krijg je – nog steeds gratis en vrijblijvend – een uitgebreide evaluatie van de resultaten.