Bekwaam leidinggeven: fundamentele eigenschappen, deel 2

Bekwaam leidinggeven: fundamentele eigenschappen, deel 2

Bekwaam leidinggeven: fundamentele eigenschappen, deel 2

Leiderschap is niet noodzakelijk een aangeboren bekwaamheid, maar bestaat uit wat men een “samenstelling van eigenschappen” zou kunnen noemen, die men kan leren.

De eerste stap in dit leerproces, is weten welke de basisprincipes zijn van leiderschap. De volgende stap bestaat er dan in je die principes eigen te maken, en dat doe je door te leren hoe je die principes in de dagelijkse omgang met je medewerkers moet toepassen.

In ons vorige blogartikel gaven we drie fundamentele principes van leiderschap mee. Hier volgen nog drie fundamentele bekwaamheden die voor elke bedrijfsleider of leidinggevende belangrijk zijn.

Team achter laptops

1. Delegerend leidinggeven: “doen”, of “doen doen”?

Als je kijkt naar onderstaande schaal, waar zou je dan zeggen dat jij je bevindt?

  • Zone 1: Zelf doen
  • Zone 2: Beginnen delegeren
  • Zone 3: Verantwoordelijkheden zijn gedelegeerd

In zone 1 ben je teveel bezig met “zelf doen”. Er is bijna geen overdracht van
verantwoordelijkheden. En het is heel goed mogelijk dat je overweldigd bent met werk.

In zone 2 ben je aan het delegeren. Hoogstwaarschijnlijk met mondjesmaat: je moet nog altijd alles in het oog houden, zaken corrigeren of ze soms zelf afwerken of… ze toch weer zelf doen. In deze zone voel je je dikwijls de trouble shooter van het bedrijf die continue brandjes moet blussen.

In zone 3 beheers je goed het principe “doen doen”: je taak bestaat hoofdzakelijk uit sturen en begeleiden (coachen) van medewerkers of leidinggevenden maar niet meer uit “zelf doen”. Proficiat! Dat betekent dat je in staat bent om efficiënt verantwoordelijkheden te delegeren (wat iets heel anders is dan taken delegeren), en op dat vlak hoog scoort wat leidinggeven betreft.

2. Een bekwame leider is gedreven

Het woord “gedrevenheid” (in het Engels “drive”) geeft aan in hoeverre iemand iets in zich heeft dat hem of haar in een bepaalde richting duwt. Het is iets dat van binnenuit iemand “drijft” tot actie. En laat dat ook net een essentiële factor zijn van bekwaam leidinggeven.

Gedrevenheid heeft dus veel te maken met passie en enthousiasme, met geloven in de toekomst, met een overtuiging en zekerheid dat het doel gehaald kan worden. In tijden van crisis is dit dus een hele belangrijke eigenschap. De gedrevenheid van een team “om er te geraken” berust immers altijd op de gedrevenheid van de leider.

Een voorbeeld:

Een gids leidt een groep mensen naar de top van een berg. Zodra de gids niet meer gelooft dat hij er met zijn groep zal geraken verliest hij niet alleen zijn zekerheid, hij verliest ook zijn goesting om door te zetten en hij zal automatisch de mensen in de groep minder motiveren. En als de gids er niet meer in gelooft en er geen moeite meer voor doet, hoe denk je dan dat de mensen die hem volgen, zich voelen?

Schijnbaar onoverkomelijke problemen, falen, onverwachte barrières (zoals een lockdown!), tegenwerking (extern zowel as intern) kunnen de gedrevenheid van een leider flinke klappen geven. Maar dat wil niet zeggen dat een leider die gedrevenheid niet terug kan doen opleven. Dikwijls is het enkel een kwestie van kennis, inzicht, en out-of-the-box durven denken.

3. Een bekwame leider heeft geduld

“Een mens zonder geduld is als een lamp zonder olie”, zei de Franse schrijver Alfred De Musset. En hij had gelijk.

Een bekwame leider mag gerust weinig geduld hebben met zichzelf, zolang hij maar geduldig is naar anderen toe.

Wanneer je bijvoorbeeld een medewerker coacht is geduld een sterke troef. Een leider die bij het coachen weinig geduld heeft creëert immers al snel een heel gamma ongewenste reacties bij de medewerker. Die kan namelijk neerslachtig worden, of opstandig, of hij geeft het op, of hij kan doen alsof hij het begrijpt terwijl dat niet zo is (met alle gevolgen van dien achteraf).

Anderzijds weet een bekwame leider wanneer hij op het gebied van geduld moet “schakelen” – want eindeloos geduld leidt uiteraard ook niet tot resultaten.

Leiderschapsanalyse

Wil je graag weten op welke punten van leidinggeven je goed scoort? Vraag gratis en vrijblijvend onze Leiderschapsanalyse aan: een uiterst precieze analyse die al meer dan 30 jaar haar waarde bewezen heeft en die de focus legt op de specifieke eigenschappen die een leider nodig heeft.

De leiderschapsanalyse is enkel voor bedrijfsleiders.